Know your World in Just 60 Words!
Read news in 1 minute
હોટ ટોપીક
Select the content to hear the Audio

ભારતમા બાયોટેકની કોરોના વેક્સિનની ત્રીજા સ્ટેજની ટ્રાયલ શરૂ થઇ ગઈ છે. કંપનીએ કોરોના વેક્સિનના રસીકરણને લઇને ICMR સાથે ભાગીદારી કરી છે. આ રસીકરણનુ ટેસ્ટિંગ ત્રીજા સ્ટેજમા સોમવારે શરૂ થઇ ગયુ છે.  
ભારત બાયોટેક દુનિયાની એકમાત્ર વેક્સિન કંપની છે, જેની પાસે જૈવ સુરક્ષા સ્ટેજ-3નુ ઉત્પાદન કરવાની સુવિધા છે. ગયા મહિને કંપનીએ કહ્યુ હતુ કે તેમણે પહેલા અને બીજા સ્ટેજનું ટેસ્ટિંગ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી લીધુ છે અને તેઓ 26,000 લોકો પર ત્રીજા સ્ટેજના ટેસ્ટિંગની તૈયારી શરૂ કરવા જઇ રહ્યા છે. જેને લઇને એક વેબસાઇટની લિંક શેર કરી છે.

ભારતમા બાયોટેકની કોરોના વેક્સિનની ત્રીજા સ્ટેજની ટ્રાયલ શરૂ થઇ ગઈ છે. કંપનીએ કોરોના વેક્સિનના રસીકરણને લઇને ICMR સાથે ભાગીદારી કરી છે. આ રસીકરણનુ ટેસ્ટિંગ ત્રીજા સ્ટેજમા સોમવારે શરૂ થઇ ગયુ છે.  
ભારત બાયોટેક દુનિયાની એકમાત્ર વેક્સિન કંપની છે, જેની પાસે જૈવ સુરક્ષા સ્ટેજ-3નુ ઉત્પાદન કરવાની સુવિધા છે. ગયા મહિને કંપનીએ કહ્યુ હતુ કે તેમણે પહેલા અને બીજા સ્ટેજનું ટેસ્ટિંગ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી લીધુ છે અને તેઓ 26,000 લોકો પર ત્રીજા સ્ટેજના ટેસ્ટિંગની તૈયારી શરૂ કરવા જઇ રહ્યા છે. જેને લઇને એક વેબસાઇટની લિંક શેર કરી છે.

આજની વાત

હેડલાઈન્સ

ગુડ ન્યુઝ

રાજનીતિ

ભારત

વિશ્વ

Copyright © 2019 Newz Viewz | Created by Communicators and Developed by Seawind Solution Pvt. Ltd.