Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
હોટ ટોપીક
Select the content to hear the Audio

27 બેઠકો પરના વલણો અનુસાર, સત્તાધારી MNF 12 બેઠકો પર આગળ છે. જ્યારે ZPM 17 સીટો પર આગળ છે. કોંગ્રેસને માત્ર 6 સીટો પર લીડ મળી છે. ભાજપ એક પણ સીટ પર આગળ નથી.

આજની વાત

હેડલાઈન્સ

ગુડ ન્યુઝ

રાજનીતિ

ભારત

વિશ્વ