Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
હોટ ટોપીક
Select the content to hear the Audio

આજથી લોકશાહીના મહાપર્વની શરૂઆત થતાં જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મતદારોને અપીલ કરતાં એક્સ પર પોસ્ટ કરી હતી. જેમાં લખ્યું કે આજથી લોકશાહીના સૌથી મોટા ઉત્સવની શરૂઆત થઈ રહી છે. 
 

આજની વાત

હેડલાઈન્સ

ગુડ ન્યુઝ

રાજનીતિ

ભારત

વિશ્વ