Know your World in Just 60 Words!
Read news in 1 minute
હોટ ટોપીક
Select the content to hear the Audio

યુ ટયુબ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા જુલાઇ-સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરના એન્ફોર્સમેન્ટ અહેવાલ અનુસાર સતત અગિયારમાં કવાર્ટરમાં વિડિયો દૂર કરવામાં આવેલા દેશોની યાદીમાં ભારત મોખરે રહ્યું છે. એપ્રિલ-જુન ૨૦૨૦માં આ યાદીમાં યુએસ મોખરે હતું તેનું સ્થાન હવે ભારતે લીધું છે.છેલ્લા એક વર્ષમાં વિડિયો શેરિંગ પ્લેટફોર્મ યુ ટયુબ પરથી સૌથી મોટી સંખ્યામાં ભારતમાંથી વિડિયો દૂર કરવામાં આવ્યા છે.  
 

Story of the Day

હેડલાઈન્સ

ગુડ ન્યુઝ

રાજનીતિ

ભારત

વિશ્વ

Copyright © 2019 Newz Viewz | Created by Communicators and Developed by Seawind Solution Pvt. Ltd.