Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
હોટ ટોપીક
Select the content to hear the Audio

વિકાસની વાત

અમદાવાદમાં વધુ એક મેટ્રો ટનલનું કામ શરૂ અમદાવાદમાં શરૂ થનાર મેટ્રો રેલ માટે વધુ એક અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે. સરસપુર પાસે આ કામ શરૂ થયું છે. શહેરમાં ગાંધી બ્રિજને સમાંતર મેટ્રોનો નવો બ્રિજ શાહપુર અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલ જોડશે. 

આજની વાત

હેડલાઈન્સ

ગુડ ન્યુઝ

રાજનીતિ

ભારત

વિશ્વ