Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
હોટ ટોપીક
Select the content to hear the Audio

વિશ્વ

ઈન્ડોનેશિયા પ્લેન ક્રેશઃ દુર્ઘટનાના 12 કલાક બાદ જક ઈન્ડોનેશિયા )ની રાજધાની જકાર્તા થી ઉડાન ભર્યાના તરત બાદ શ્રીવિજયા એરલાઇન્સનું પ્લેન ગુમ થઈ ગયું. દુર્ઘટનાના 12 કલાક બાદ હવે ઈન્ડોનિશાયાની તપાસ ટીમોને જકાર્તાની પાસે જાવા સાગરમાં શરીરના અંગો મળ્યા છે. આ એ જ સ્થળ છે જ્યાં ઉડાન ભર્યા બાદ પ્લેન ક્ર
ભારતીય કૂળની સાબ્રિના સિંઘ કમલા હેરિસની સહાયક નીમા અમેરિકાના નવા ચૂંટાયેલા ઉપપ્રમુખ કમલા હેરિસની પ્રેસ સેક્રેટરી તરીકે ભારતીય કૂળની સાબ્રિના સિંઘની

આજની વાત

હેડલાઈન્સ

ગુડ ન્યુઝ

રાજનીતિ

ભારત

વિશ્વ