Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

संघकार्यकर्ता, सरस्वतीशिशुमन्दिरस्य गुरु:, तत्कालीन: ग्रामाध्यक्ष: मोहनचरणमाझी ओडिशाराज्यस्य द्वितीय: आदिवासी मुख्यमन्त्री रूपेण वृत:। एतस्य अतिरिक्तं कनकवर्धनसिंहदेवः प्रभातीपरिदा च उपमुख्यमन्त्रिणौ भविष्यत:। राजनाथसिंहः भूपेन्द्रयादवः च मंगलवासरे त्रयाणां नाम्नां घोषणां कृतवन्तौ। शपथः जूनमासस्य १२ दिनाङ्के भविष्यति।

 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्