Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
હોટ ટોપીક

વિકાસની વાત

અમદાવાદમાં વધુ એક મેટ્રો ટનલનું કામ શરૂ અમદાવાદમાં શરૂ થનાર મેટ્રો રેલ માટે વધુ એક અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે. સરસપુર પાસે આ કામ શરૂ થયું છે. શહેરમાં ગાંધી બ્રિજને સમાંતર મેટ્રોનો નવો બ્રિજ શાહપુર અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલ જોડશે. 

આજની વાત

હેડલાઈન્સ

ગુડ ન્યુઝ

રાજકારણ

ભારત

વિશ્વ

Copyright © 2017 Newz Viewz | Created by Communicators and Developed by Seawind Solution Pvt. Ltd.