Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
હોટ ટોપીક

વિશ્વ

સહારાના રણમાંથી 1.1 અબજ વર્ષ જૂનો ગુલાબી રંગ મળ્ય વિજ્ઞાાનીઓએ વિશ્વના સૌથી ૧.૧ અબજ વર્ષ જૂના ગુલાબી રંગની શોધ કરી છે. આ ચળકતો  રંગ આફ્રિકાના સહારા રણમાં સૌથી ઊંડી ગુફાની એક ચટ્ટાનમાંથી મળી આવ્યો હતો. આ ચળકતો ગુલાબી રંગ કલોરોફિલ મૉલેકયૂલર જીવાશ્મ છે. આ રંગનું ઉત્પાદન કરોડો વર્ષ પહેલા સમુદ્

આજની વાત

હેડલાઈન્સ

ગુડ ન્યુઝ

રાજકારણ

ભારત

વિશ્વ

Copyright © 2017 Newz Viewz | Created by Communicators and Developed by Seawind Solution Pvt. Ltd.