Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अद्यतनवार्ता

अद्य तप्तसूर्यस्य उष्णप्रभावे अनेकेषु राज्येषु वर् आगामिषु दिनेषु देशे तीव्रः तापः भविष्यति। परन्तु अद्यत्वे असम-अरुणाचलप्रदेश-पश्चिमबङ्ग-ओडिशा-छत्तीसगढ-दक्षिणपूर्वमध्यप्रदेशराज्येषु नैकेषु स्थानेषु सामान्यवृष्टेः सम्भावना वर्तते। यूपी-बिहारयो: अनेकेषु जनपदेषु जनाः तापात् किञ्
लश्कर-ए-तोइबा-सेनापतिः कश्मीरं प्राप्त:, सभासु आक् पाकिस्तानेन सह सम्बद्धानि आतङ्कवादिसङ्घटनानि निर्वाचनात् पूर्वं जम्मू-कश्मीरे स

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्